Kaczmarkówna Maria

Kaczmarkówna Maria ( 1914- 1990), urodziła się 16 marca 1914r. w Starej Krobi z ojca Szczepana i matki Marianny z d. Zenker. Do szkoły powszechnej uczęszczała w Starej Krobi. W 1925r. rozpoczęła naukę w Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdała egzamin dojrzałości w 1933. Po maturze przez cztery lata zajmowała się prowadzeniem domu ze względu na chorobę matki. W 1937r. wstąpiła do Dwuletniego Pedagogium w Poznaniu, które ukończyła w 1939 roku.

Niestety, wybuch II wojny światowej i tragiczne losy ojca, Szczepana Kaczmarka, kierownika Szkoły Powszecnej w Gostyniu, znanego działacza wielu towarzystw, posła na sejm ustawodawczy 1919, rozstrzelanego przez Niemców 21 października 1939 , spowodowały wysiedlenie rodziny do Generalnej Guberni w okolice Rawy Mazowieckiej. W lipcu 1944r. wyszła za mąż za Czesława Bobczyńskiego artystę muzyka, pochodzącego z Gostynia. Po powrocie z wysiedlenia w czerwcu 1945r. zamieszkała w Poznaniu. Poświęciła się wychowaniu syna i córki. Nigdy nie pracowała zawodowo. Interesowała się turystyką i krajoznawstwem. Zmarła 27 stycznia 1990 r. i została pochowana obok męża na cmentarzu junikowskim.

Informacje od córki Barbary Zdun z Leszna