Kaźmierczak Jan

Kaźmierczak Jan ( 1914-?), urodził się 24 marca 1914r. w Eickel w Niemczech. W latach 1926-1933 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1933 roku. Dalsze losy nieznane.