Andrzejewski Stanisław

Andrzejewski Stanisław (1917- ?), urodził się 3 kwietnia 1917r. w Starej Krobi, był synem Ignacego i Zofii. W latach 1928-1936 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1936r. Ojciec był muzykantem, grał w orkiestrze i na różnych imprezach. W 1920 r. opuścił rodzinę i wyjechał do Francji. Stanisława Andrzejewskiego wychowywała matka. Ożenił się z warszawianką, mieli dwoje dzieci i wyjechali do Anglii. W Anglii zaciągnął się do wojska, został wysokim rangą oficerem. Dalsze losy nieznane.

Informacje od Jana Radoły ze Starej Krobi