Krzętowski Jan

Krzętowski Jan ( 1917- 1939 ), urodził się 24 czerwca 1917r. w Mezohegegyes na Węgrzech, syn inż. Jerzego Krzętowskiego h. Zadora, który był wicedyrektorem gostyńskiej cukrowni i wiceburmistrzem Gostynia. Do Gimnazjum w Gostyniu uczęszczał w latach 1927- 1935, gdzie zdał maturę w 1935r. Następnie studiował medycynę na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Poznańskiego. Wojna przerwała studia. Na początku okupacji przebywał w Gostyniu. Złapany z bronią w ręku przez Niemców koło Pogorzeli został zastrzelony. Miejsce pochówku nieznane.

Informacja od p. Franciszka Glinki byłego pracownika cukrowni w Gostyniu, tablica przed szkołą