Markowski Stefan

Urodził się 29 czerwca 1937 roku w Gostyniu jako syn Józefa i Marii z domu Tomaszewska. Był jednym z siedmiorga dzieci, których wychowywaniem zajmowała się matka. Ojciec natomiast pracował jako urzędnik w Starostwie Powiatowym. Przed wybuchem wojny, w sierpniu 1939 roku, wszyscy urzędnicy z rodzinami musieli opuścić swoje miejsce zamieszkania. Rozpoczęła się ucieczka, która trwała do października. Po tym okresie rodzina osiadła ponownie w Gostyniu, ale w czasie okupacji trzykrotnie była wykwaterowywana z zajmowanego mieszkania. Dzięki znajomości języka niemieckiego ojciec został zatrudniony w niemieckiej firmie zbożowej, przez co można było przetrwać trudny okres, a po wojnie pracował jako urzędnik w Powiatowej Radzie Narodowej.

Stefan Markowski od siódmego roku życia zaczął uczęszczać do szkoły podstawowej, którą ukończył w 1951 roku. Następnie kontynuował naukę w miejscowym Liceum Ogólnokształcącym. W 1955 roku zdał egzamin maturalny i otrzymał świadectwo dojrzałości. Od 15 września do 15 grudnia 1955 roku pracował jako referent handlowy w Poznańskim Okręgowym Przedsiębiorstwie Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi w Gostyniu. W tym czasie rozmyślał o podjęciu studiów na Akademii Wychowania Fizycznego, ale ostatecznie, biorąc pod uwagę sugestię ojca, zdał egzamin wstępny na Politechnikę Poznańską i został przyjęty na pierwszy rok studiów. Doszedł jednak do wniosku, że obrany kierunek jest nietrafiony. Przerwał więc naukę i 24 stycznia 1958 roku złożył wniosek w Oddziale Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Gostyniu o przyjęcie do pracy w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece. Pracę rozpoczął 1 lutego 1958 roku, początkowo na trzymiesięcznym okresie próbnym, a po nim na stałe. Został członkiem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich i Społecznego Komitetu Regionalnego Powiatu Gostyńskiego, później przekształconego w Gostyńskie Towarzystwo Kulturalne, w którym przez wiele lat pełnił funkcję sekretarza Zarządu. Odpowiadał m.in. za przygotowanie i przebieg cyklu wykładów pt. „Spotkania z przeszłością” oraz wielokrotnie występował w roli prelegenta. Był również członkiem Zarządu Okręgu Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. W kolejnych latach jako techniczny pracownik biblioteczny pełnił obowiązki bibliotekarza. 9 marca 1962 roku ukończył roczny bibliotekarski kurs korespondencyjny dla pracowników bibliotek i kontynuował pracę już jako bibliotekarz-instruktor. W tymże roku zawarł związek małżeński z Bogdaną Bomską. Z tego związku narodzili się trzej synowie: Rafał (1962), Jerzy (1966) i Adam (1972).

Źródło: Muzeum w Gostyniu

Więcej na stronie Muzeum w Gostyniu