Perczak Edward

Edward Perczak urodził się 17 września 1931 roku w Gostyniu jako jedenaste dziecko w rodzinie robotniczej. Tam skończył szkołę podstawową i gimnazjum. Maturę zdał w Liceum w Gostyniu w 1951 roku. Do nowicjatu został przyjęty w 1951 roku w Pieniężnie. Pierwsze śluby zakonne złożył w Nysie w 1953 roku, a wieczyste w 1958 w Pieniężnie.

 

Święcenia kapłańskie otrzymał w 1959 roku z rąk księdza biskupa Józefa Drzazgi. 27 maja 1959 roku został skierowany do Lublina celem oddania się pracy naukowej z silnym uwzględnieniem nauk etnologiczno- religioznawczych. Na Wydziale Teologicznym KUL dnia 26 czerwca 1962 uzyskał magisterium w zakresie teologii fundamentalnej.

W marcu 1963 roku podejmuje zaoczne studia religioznawcze we Wrocławiu. W tym samym roku zostaje mianowany asystentem w Domu Słowa Bożego w Lublinie, a w maju 1966 – rektorem. Po zakończeniu rektorskiej posługi zostaje przeniesiony do Domu

św. Stanisława Kostki do Chlubowa.

Od lutego 1971 roku podejmuje wykłady z teologii fundamentalnej w Misyjnym Seminarium  w Pieniężnie. 28 listopada 1973 roku uzyskuje doktorat nauk humanistycznych za pracę pt.: Księżyc w wyobrażeniach ludowych Słowian. Po założeniu Wydziału Filozoficznego Misyjnego Seminarium Duchownego w Nysie w czerwcu 1981 roku przenosi się do Nysy. Prowadzi tam wykłady, naucza języka łacińskiego, sprawuje urząd rektora tamtejszego Seminarium.

Pobożne i pracowite życie zakończył Ojciec Edward Perczak Werbista 31 sierpnia 1994 roku w Nysie.