Walski Michał

Michał Walski zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Gostyńskiej w 1960 roku.

W 1965 roku ukończył studia na Uniwersytecie w Poznaniu oraz dostał pierwszą pracę w Katedrze Patologii Akademii Medycznej w Warszawie. Dwa lata później, w 1967 roku, pracował w Pracowni Mikroskopii Elektronowej w Warszawie. W 1972 roku otrzymał stypendium fundowane przez rząd Japonii, fundatorem stypendium była Organizacja Promująca Naukę, był to pierwszy Polak z dziedziny medycyny, który uzyskał to stypendium.

Przebywał wówczas w Kioto. W 1981 roku uzyskał stypendium w Anglii na Uniwersytecie w Bristolu, 4 lata później, w 1985 roku, otrzymał stypendium na Uniwersytecie w Harwardzie. 1988 - Japonia- Tokio – najnowsze techniki mikroskopii elektronowej. W 1992 roku uzyskał stypendium na Uniwersytecie w Cembridge w Anglii.

Od 1990 roku pracownik PAN – Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej i Akademia Medyczna-Diagnostyka i badanie wszystkich narządów człowieka (mózg, płuca, wątroba, nerki…).Wykładowca na Akademii Medycznej w Warszawie.

Dnia 16 marca 2012 r. zmarł dr hab. n. med. Michał Walski, długoletni Pracownik Zakładu Ultrastruktury Komórki Instytutu Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN w Warszawie. Był morfologiem, mikroskopistą elektronowym, wybitnym badaczem ultrastruktury tkanek i narządów, nauczycielem wielu pokoleń biologów i lekarzy. Każdy, kto poznał profesora Michała Walskiego, pamięta Jego skromność, życzliwość dla ludzi, ujmujący i miły sposób bycia. Był niezwykle wnikliwym i sumiennym badaczem, prawym człowiekiem. Autor i współautor wielu publikacji naukowych.