Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

19 marca 2016 roku o godzinie 9:30 odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów

Program zebrania:

  1. Powitanie.
  2. Przedstawienie rocznych sprawozdań finansowego i merytorycznego.
  3. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
  4. Podjęcie uchwały.
  5. Wybór komisji skrutacyjnej.
  6. Zgłaszanie kandydatur członków Zarządu.
  7. Głosowanie.
  8. Ukonstytuowanie się Zarządu.
  9. Wolne głosy i wnioski.

Dodatkowe informacje