Walne zebranie

15 marca 2014 o godzinie 9:30 odbędzie się walne zebranie członków Stowarzyszenia Absolwentów

Program zebrania:

  1. Powitanie
  2. Przedstawienie rocznych sprawozdań finansowego i merytorycznego.
  3. Przedstawienie sprawozdania komisji rewizyjnej.
  4. Podjęcie uchwały.
  5. Przedstawienie nowych zapisów polityki rachunkowości.
  6. Podjęcie uchwały.
  7. Wolne głosy i wnioski.

Dodatkowe informacje