Cichocki Czesław

Cichocki Czesław ( 1918-?), urodził się 9 lipca 1918 roku w Gostyniu, syn Jana, który był robotnikiem. W latach 1929-1937 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie w 1937 roku zdał maturę. Dalsze losy nieznane.