Kujawski Marian

Kujawski Marian ( 1912 – 1975), urodził się 19 maja 1912 roku w Gostyniu. W latach 1922-1932 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1932roku. Następnie rozpoczął studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Poznańskiego. Po roku przeniósł się do Krakowa na Uniwersytet Jagielloński, gdzie ukończył studia prawnicze.

W czasie wojny mieszkał w Warszawie. Po wojnie pracował jako prokurator na Ziemiach Odzyskanych, następnie jako sędzia w Lesznie. Żonaty, bezdzietny. Zmarł w 1975 roku w Lesznie.

Informacje od siostrzeńca Jana Krzysztofa Woziwodzkiego z Leszna