Krynicki Jan

Krynicki Jan (1911- ?),urodził się 1 lipca 1911r. w Trembowli ( dawne woj. tarnopolskie.) W latach 1925-1931 uczęszczał do Gimnazjum w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1931 roku. W czasie nauki szkolnej mieszkał w konwikcie. Dalsze losy nieznane.