Mulak Andrzej

Urodziłem się 8 lipca 1936 roku w Krakowie. Ojciec mój był lekarzem weterynarii, matka nie pracowała zawodowo. Do roku 1940 mieszkałem w Krakowie, a w latach 1940-1948

 w Czernichowie koło Krakowa na terenie Szkoły Rolniczej. W 1948 roku rodzina przeniosła się do Gostynia, gdzie ojciec objął stanowisko powiatowego lekarza weterynarii. Mieszkaliśmy przy ulicy Nad Kanią. W Gostyniu uczęszczałem do Szkoły Podstawowej nr 2, a następnie do Jedenastoletniej  Szkoły Ogólnokształcącej. W 1953 roku zdałem maturę

 i podjąłem studia na Wydziale Łączności ( obecnie elektroniki) Politechniki Wrocławskiej.

Na studia dostałem się na podstawie dyplomu II Ogólnopolskiej Olimpiady Fizycznej, do której przygotowywał mnie mój profesor z fizyki mgr Stanisław Pluciński. Studia ukończyłem w roku 1959 i objąłem stanowisko asystenta na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. W roku 1965 uzyskałem stopień doktora, a w roku 1970 zostałem docentem. Od 1975 roku jestem doktorem habilitowanym, a od 1986 profesorem.

W latach 1990-1996 przez dwie kadencje pełniłem obowiązki dziekana Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej, a w latach 1996-2002 także przez dwie kadencje rektora Politechniki Wrocławskiej.

W roku 2006 przeszedłem na emeryturę, do dzisiaj pracując na części etatu. Jestem żonaty. Żona jest profesorem fizyki. Mamy trójkę dzieci. Starszy syn jest doktorem fizyki, córka architektem, młodszy syn elektronikiem.

Andrzej Mulak

Życiorys przesłany przez Andrzeja Mulaka na adres szkoły.