Naglak Henryk

Henryk Naglak zmarł 24 kwietnia 2010 roku, artysta plastyk, malarz, grafik, rysownik, liternik, twórca związany z Gostyniem, absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu z 1966 roku.

Henryk Naglak urodził się 16 czerwca 1948 roku w Piaskach.  Po ukończeniu gostyńskiego liceum studiował architekturę na Politechnice Wrocławskiej. Był absolwentem Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu. Pracował  kolejno w Powiatowym Zespole Urbanistycznym w Gostyniu, jako asystent projektanta; w Zakładzie Malarstwa Artystycznego w Gostyniu jako pracownik wykwalifikowany (1974-1977); zakładowym Domu Kultury „ Hutnik”,  jako instruktor plastyczny, a następnie jako główny instruktor plastyczny, następnie w Gminnym Ośrodku Kultury w Piaskach.

Był animatorem i uczestnikiem plenerów malarskich w różnych zakątkach Polski, laureatem konkursów oraz uczestnikiem wystaw krajowych i zagranicznych.

W 1996 roku nagrodzony został „ Laurem Gostynia”, nagrodą twórczą przyznawaną przez lokalny samorząd. Jego prace na trwale znalazły się w zbiorach Muzeum w Gostyniu, a także w kolekcjach prywatnych, również poza Polską. Część jego obrazów zdobi salę sesyjną ratusza.

Jako autor zainspirowany przyrodą, często wykorzystywał w swej twórczości motyw drzewa lub wyobrażenie  lasu. W malarskiej działalności preferował naturalizm i wyciszenie kolorystyki. Nie odbijał w swych obrazach rzeczywistości w sposób „fotograficzny”, lecz przetwarzał ją, doprowadzając do  powstania na płótnie klimatu, w którym sam chciał się znaleźć. Eksperci często zwracali uwagę na szczerość artystycznej wypowiedzi przebijają z Jego prac.

Uwielbiał malarstwo holenderskie, nie znosił abstrakcji geometrycznej i … zielonego koloru.

Idąc z duchem czasu zaczął się specjalizować w przygotowywaniu reklam, posiadał szczególny talent do opracowania krojów liter i pewną rękę do ich stawiania; to w połączeniu ze wspomnianą reklamą czyniło Henryka Naglaka niedościgniony w Gostyniu autorytet w zakresie grafiki użytkowej.

Zajmował się także projektowaniem grafiki wydawniczej w publikacjach regionalnych. Był również autorem opracowań wystrojów wnętrz. To on stworzył projekty gostyńskich pomników – Karola Marcinkowskiego  w plantach i rozstrzelanych na rynku.

Udzielał się w Gostyńskim Towarzystwie Kulturalnym, Leszczyńskim Stowarzyszeniu Twórców  Kultury, prowadził Klub Plastyka Amatora.

Posługiwał się odważną kreską, w latach 70-tych był nawet autorem rysunków satyrycznych na łamach dziennika „Sztandar Młodych”.

Potrafił doskonale odzwierciedlać obiekty architektoniczne. Studia na wydziale architektury pogłębiły w nim zmysł przestrzenny.

Przeszedł do historii naszego regionu jako człowiek skromny, nie chwalący się swoim dorobkiem i osiągnięciami, przyjazny ludziom  światu i ludziom.

Wspomnienia o Henryku Naglaku autorstwa Przemysława Pawlaka, zamieszczone w Nowej Gazecie Gostyńskiej nr 18/ 2010 pt. Odszedł zostawiając swoją twórczość.