Rostworowski Jan Stanisław

Stanisław Jan Rostworowski  z Rostworowa herbu Nałęcz urodził się 27 listopada 1934 roku w Poznaniu – polski dziennikarz, publicysta i katolicki działacz społeczny, poseł na Sejm VI, VII i VIII kadencji (1972- 1985).

Urodził się w rodzinie generała Stanisława Rostworowskiego i Zofii z Mycielskich.

W okresie powojennym przebywał w Konwikcie OO. Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu. W tym czasie pobierał naukę w Gimnazjum w Gostyniu. W 1951 roku ukończył szkołę średnią w Poznaniu, następnie pracował fizycznie m.in. w charakterze robotnika w PKP we Wrocławiu. Przez krótki okres był związany ze Stowarzyszeniem „ PAX”. W latach 1953-1959 studiował filologię polską i francuską na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W 1957 podjął pracę w Bibliotece im. H.  Łopacińskiego w Lublinie, znalazł się  również wśród założycieli Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego ( był członkiem jego Zarządu Głównego oraz przewodniczącym Rady Naczelnej). Angażował się w tzw. inicjatywy pokojowe, był m.in. delegatem na kongres „ Pokój i Sprawiedliwość” w Nijmegen (1968) oraz Konferencję Katolików  Wschodu i  w Berlinie.  Oraz szefem wydawnictwa „ Novum”. W latach 80. pracował również w ‘’ Tygodniku Polskim’’.

W 1972 rekomendowany przez organizację do Sejmu VI kadencji z okręgu Chełm. Zasiadał w Komisjach  Pracy i Spraw Socjalnych oraz Zagranicznych. W Sejmie VII Kadencji jako reprezentant   okręgu Biała Podlaska kontynuował pracę w Komisji Pracy i Spraw Socjalnych, był również członkiem Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów. Od 1980 roku zasiadał w  VIII kadencji z okręgu Lublin.

Po odejściu z sejmu pracował w latach 1986-1992 jako doradca kolejnych ekip rządowych. Obecnie sprawuje funkcję przewodniczącego Prezydium Rady Rodu Nałęczów.

Odznaczony m.in. srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Wybrane publikacje Stanisława Jana Rostworowskiego:

    Sanatorzy kontra sikorszczycy czyli Walka o władzę na uchodźstwie w Rumunii

    1939-1940, Wydawnictwo „ Adiutor”, Warszawa 1993

     „Dardanele”:

     Janik Bogusław, Stanisław Jan Rostworowski, Dzieje rodzin fundatorów

     Świętej Góry,   Gębice, Pępowo 2011, Towarzystwo Edukacyjno- Kulturalne

     Ziemi Pępowskiej.