Kaliszan Roman

13 kwietnia 2012 roku w sali im. Lubrańskiego, Colegium Minus Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczystość nadania przez Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu honorowego tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Romanowi Kaliszanowi, wybitnemu przedstawicielowi nauk farmaceutycznych i chemicznych.

 

Profesor Roman Kaliszan jest absolwentem Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu, gdzie zdał maturę w 1963 roku. Ukończył farmację na Wydziale Farmaceutycznym Akademii Medycznej w Gdańsku ( 1968) oraz fizykę na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego (1973).Doktorat obronił w 1975 roku, zaś habilitację w 1982. Odbywał staż podoktorancki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Edynburskiego. W 1984 roku otrzymał stypendia: British Council w Edynburgu oraz DAAD w Instytucie Biologii Doświadczalnej i Medycyny Borstel w Sulfeld. W roku 1990 otrzymał tytuł profesora nauk farmaceutycznych. W latach 2005-2008 był rektorem Akademii Medycznej w Gdańsku, obecnie kieruje Katedrą Biofarmacji i Farmakodynamiki tej uczelni.

 

Profesor Roman Kaliszan jest powszechnie uznanym wybitnym polskim uczonym, którego osiągnięcia i autorytet są niepodważalne i wysoko cenione w międzynarodowym środowisku naukowym. Należy do ścisłego grona najwybitniejszych obecnie aktywnych naukowców polskich. Od 1998 roku jest członkiem korespondentem Polskiej Akademii Nauk, a od 2009 Polskiej Akademii Umiejętności.

 

Profesor Kaliszan jest autorem wielu prac naukowych. Ma też w swoim dorobku bardzo oryginalną publikację, w której wiedzę farmakologiczną połączył z zainteresowaniami … czarownicami. W 2004 roku wygłosił w Gdańsku odczyt, a potem opublikował artykuł "Farmakologiczna teoria lotów czarownic”. Jego zainteresowania czarownicami wzięły się stąd, że do szkoły podstawowej uczęszczał w Mikorzynie koło Kępna, nieopodal Doruchowa, miejsca ostatniej ( w 1775 roku) egzekucji czarownic na ziemiach polskich, ostatniej przeprowadzonej na mocy wyroku sądowego.

 

Napawa dumą fakt, że do grona absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Gostyniu należy tak wybitna postać ze świata nauki.