Myszkowski Jerzy

Wspomnienia ze Świętej Góry:

Pamiętam dobrze księdza Olgierda Kokocińskiego, naszego opiekuna, którego odwiedziłem w Tarnowie z moja Mamą zakonnicą Sacre-Coeur w 1965r.

Pamiętam także księdza Rataja.

Przyjaźniłem się blisko z Hieronimem Mycielskim.

 

Pamiętam także sporo nazwisk konwiktorów.

Mam w pamięci cudowny obraz Matki Boskiej Gostyńskiej, fragmenty kościoła, konwiktu, ogrodu.

Pamiętam także gimnazjum w Gostyniu z prof. Rybskim łacinnikiem:

„ przepisane i przetłumaczone a,b,c na pamięć”.

Pamiętam też udział w Harcerstwie i Sodalicji Mariańskiej.

 

Jerzy Myszkowski urodził się 20 października 1932 roku w Stubnie, w powiecie przemyskim. Lata okupacji spędził w Tymbarku, gdzie uczęszczał do szkoły podstawowej. Następnie uczęszczał do gimnazjum w Krakowie (1945/ 1946), w latach 1946/ 1947 u Jezuitów w Zakopanem, 1947/1948 w konwikcie Filipinów na Świętej Górze w Gostyniu i również w gimnazjum gostyńskim. W latach 1948-1951 przebywa w Poznaniu u Dominikanów, maturę zdaje w Liceum św. Jana Kantego w 1951 roku.

W latach 1951/1952 studiuje w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a w latach 1952- 1957 studiuje na Politechnice Szczecińskiej na wydziale chemii uzyskując tytuł mgr.inż. chemii. Pracuje na wymienionej uczelni w Katedrze Technologii Chemicznej Organicznej.

Stopnie naukowe: doktor nauk technicznych 1964, doktor habilitowany 1971, profesor 1988. Pełnił funkcje Kierownika Zakładu, Kierownika Katedry i Dyrektora Instytutu.

Staże naukowe odbył we Francji w latach 1966/1967 i na Uniwersytecie Narodowym w Zairze ( Kongo) w latach 1974-1977.

Żonaty z Krystyną Poklewską Koziełł, w 1958 roku urodził się syn Karol. Jerzy Myszkowski owdowiał i ponownie ożenił się z Marią Lutkowską w 1974 roku, córka Agnieszka urodziła się w 1976 roku w Lubumbashi w Zairze. Jerzy Myszkowski od 2004 roku jest na emeryturze, zatrudniony na części etatu prowadzi wykłady z technologii organicznej i technologii syntezy monomerów.