Kaczmarek Konrad

Ksiądz prałat Konrad Kaczmarek urodził się 15 lutego 1928 roku w Krobi, syn Franciszka z zawodu krawca i Stanisławy Olejniczak. Do Szkoły Podstawowej w Krobi uczęszczał w latach 1935- 1939. Naukę kontynuował w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu w latach 1945-1949, zakończoną maturą w dniu 10 maja 1949 roku.

 

Następnie Konrad Kaczmarek studiował filozofię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Gnieźnie( 1949-1951), a w latach 1951-1955 teologię w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu. Z zakresu historii kościoła podjął w 1965 roku studia zaoczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim na wydziale teologicznym, zakończone pracą magisterską na temat „ Dzieje parafii Radomicko od XV- XX wieku”.

Konradowi Kaczmarkowi święcenia kapłańskie udzielił ks. Arcybiskup Metropolita Walenty Dymek w Prokatedrze – Fara w Poznaniu 4 kwietnia 1955 roku. Droga kapłańska ks. Konrada Kaczmarka przedstawia się następująco: wikariat w Opalenicy, Kościanie, proboszcz w Radomicku, Lubiniu koło Kościana oraz w Mosinie.

W Lesznie ks. Kaczmarek był proboszczem i dziekanem w latach 1981-1997. Godności kościelne ks. Konrada Kaczmarka to Kanonik Gremialny Kapituły Farnej Poznańskiej ( 03.04.1995), Prałatura – Kapelan Honorowy Jego Świątobliwości( 20.04.2000).

Ks. prałat Konrad Kaczmarek był duszpasterzem wielu środowisk, Duszpasterz: Mężczyzn Archidiecezji Poznańskiej, Aresztu Śledczego w Lesznie, Miłośników Lwowa w Lesznie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Leszczyńskiej Chorągwi Harcerskiej, Strażaków województwa leszczyńskiego i Strażaków Archidiecezji Poznańskiej. Pełnił wiele innych funkcji kościelnych i społecznych, za co otrzymał liczne odznaczenia, m.in. Odznaka „ Przyjaciel Dzieci’’, Złoty medal „ Zasługi dla pożarnictwa ‘’,” Złoty Krzyż Sybirak’’, Brązowy Krzyż ‘’ Armia Krajowa 1939-1945”, Sędzia Diecezjalny w Metropolitalnym Sądzie Duchownym w Poznaniu, Medal Rzeczypospolitej Mosińskiej, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu i wiele innych odznaczeń i medali.

Ks. prałat Konrad Kaczmarek jest autorem również wielu publikacji: „Kronika parafii lubińskiej”, „ Kronika parafii mosińskiej”, „ Dzieje parafii Radomicko od XV- XX wieku”, „Kronika parafii św. Mikołaja w Lesznie’’, „ Z dziejów kultu św. Mikołaja w Polsce”, „Witraże w Kościele św. Mikołaja w Mosinie”, „ Duchowość Liceum Gostyńskiego”- artykuł napisany na 80- lecie Gimnazjum i Liceum Ziemi Gostyńskiej, „Święty Florian i jego rycerze w Archidiecezji Poznańskiej’’ i wiele innych artykułów, mów pogrzebowych i opracowań biograficznych w związku ze śmiercią księży.

Ks. prałat Konrad Kaczmarek jest blisko związany z naszą szkołą, odwiedza i wspiera materialnie Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ziemi Gostyńskiej imienia ks. prof. Franciszka Olejniczaka OMNES UNUM SIMUS.