Węclewicz Andrzej

Andrzej Węclewicz zdał maturę w Liceum Ogólnokształcącym w Gostyniu w maju 1959 roku. Następnie studiował w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu na wydziale technologii drewna. W dniu 28 października otrzymał dyplom magistra inżyniera technologii drewna. Ponieważ w czasie studiów otrzymywał stypendium fundowane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego w Toruniu, miał obowiązek po studiach odbyć staż w tym przedsiębiorstwie. Pracę stażysty rozpoczął w grudniu 1964 r. w Zakładach Przemysłu Drzewnego w Czersku na Pomorzu.

Dyrektorem ZPD Czersk był przyszły teść Alojzy Kania. Ślub z Anną Kania miał miejsce 23.09.01967 r. w Kościele Parafialnym w Czersku. Następnie pracował na stanowisku dyrektora w ZPD w Łobodzie. Jest to mała miejscowość  w Borach Tucholskich położona nad jeziorem. Tu urodził się w 1968 roku syn Maciej. Po pięciu latach Andrzej Węclewicz  przeniesiony został  do ZPD w Warlubin, tu urodziła się w roku 1978 córka Maria. W roku 1980  został dyrektorem  a następnie prezesem Toruńskiego Przedsiębiorstwa Przemysłu Drzewnego w Toruniu.

W roku 2001 przeszedł na świadczenie przedemerytalne a w 2004 r. na emeryturę. Całe swoje życie zawodowe poświęcił przemysłowi drzewnemu  i był w tej dziedzinie specjalistą. Praca dla Andrzeja Węclewicza była bardzo ważna, ale w wolnym czasie dużo czytał, zajmował się działką  pracowniczo – rekreacyjną i poświęcał czas rodzinie, wnukom. Był też długoletnim Prezesem Rady Parafialnej przy Parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu. Ostatni raz Państwo Węclewiczowie byli razem w Gostyniu w październiku  2010 roku, odwiedzili dom rodzinny Węclewiczów przy Placu Karola Marcinkowskiego 10 i grób rodziców.

Andrzej Węclewicz zmarł 23 stycznia 2011 roku w Toruniu.