Jastrzębski Marian

Marian Jastrzębski urodził się 23.05.1938  roku w Gostyniu. W 1955 roku zdał maturę w gostyńskim liceum. Po maturze ze względów ekonomicznych postanowił rozpocząć pracę zawodową. Pracował jako referent w Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, następnie jako główny księgowy w Kombinacie PGR Pudliszki, zastępca dyrektora i  zarządca komisaryczny.

W latach 1992 -1993 główny księgowy  Gospodarstw Rolnych Skarbu Państwa w Pudliszkach, a w  następnych latach główny ekonomista Gospodarstw Rolnych Skarbu Państwa w Goli. Marian Jastrzębski w roku 1962 założył rodzinę i zamieszkał w Pudliszkach, angażując się równocześnie w prace społeczne, między innymi w rozwój sportu  wiejskiego  na naszym terenie.  Za pracę na rzecz sportu otrzymał „ Złotą Honorową Odznakę LZS ”.

W latach 1965-1970 studiował w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra ekonomii oraz dyplomowanego księgowego. Solidne wykształcenie oraz wiele lat doświadczenia zawodowego pozwoliło mu osiągnąć status dobrego fachowca i cenionego współpracownika. Był pracownikiem kreatywnym, doceniającym nowe technologie. Jako pierwszy w Poznańskim Zjednoczeniu PGR wprowadził do księgowania maszyny księgowe. Kilka lat później został współautorem oprogramowania księgowego do pierwszych komputerów. Potrafił połączyć pasję z kreatywnością.

W roku 1991 złożył egzamin na Likwidatorów Przedsiębiorstw Państwowych, nigdy z niego nie skorzystał, nie potrafił. Pasją Mariana Jastrzębskiego było tworzenie a nie likwidowanie. Pracując ponad 32 lata w PGR-ach dał się poznać jako uczciwy i prawy człowiek, wysokiej klasy fachowiec w dziedzinie księgowości i ekonomiki przedsiębiorstwa. Swoje wiadomości przekazywał chętnie młodym kadrom, którym wpoił wiedzę, sumienność i zaangażowanie w zawodzie, będąc społecznym prezesem ekonomistów na województwo leszczyńskie.

Był czuły i wrażliwy na krzywdę ludzką, a sam o siebie nigdy nie walczył, gdyż nie było to w jego charakterze. Za swoja pracę otrzymał wiele nagród resortowych i państwowych. Po latach pracy złożyła go ciężka, nieuleczalna choroba. Zmarł 31 grudnia 1994 roku w otoczeniu rodziny i bliskich.  Pochowany został na cmentarzu w Krobi.