Jabłonowski Wiesław

Losy rzucały mnie po Polsce: Tarnów, Elbląg i ostatecznie Gdańsk, gdzie w 1951 roku zdaję maturę w Szkole Techników Budowlanych i podejmuję studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Wodnego, które kończę w 1957 roku uzyskując tytuł inżyniera budownictwa wodnego. Aby utrzymać się, przez cały okres nauki w Szkole Techników i na studiach politechnicznych pracuję w budownictwie. Po studiach podejmuję prace w Wojskowym Przedsiębiorstwie Budowlanym w charakterze Kierownika Robót, a od roku 1953 inspektora technicznego. W latach 1958-61 założyłem firmę prywatną. A od 1961 podejmuję pracę w Dyrekcji Budowy Osiedli Robotniczych w Gdańsku w charakterze Starszego Inspektora Nadzoru.

Od 197o roku jestem zaangażowany w Zakładzie Inco w Sopocie w charakterze Dyrektora Zakładu, a od 1975 do emerytury w Zakładzie Veritas .

Na emeryturze napisałem dwie książki: "Okryci całunem" wydaną przez Gdańskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuki i przygotowaną do druku p.t. "Ślady bosych stóp" oraz kilka opowiadań.

Obecnie od dwudziestu lat zajmuję się malarstwem olejnym, choć maluję amatorsko mam w dorobku około 150 obrazów.

Przesyłając ten krótki rys mojej aktywności życiowej łączę serdeczne pozdrowienia całej naszej Szkole i wszystkim pokoleniom, a szczególne Paniom Marii Sekretarz i Magdaleny Ratajczak Przewodniczącej.

Z koleżeńskim pozdrowieniem. Cześć!.