Ślusarczyk – Prange Barbara

Lata nauki pobieranej w Gimnazjum i Liceum w Gostyniu wspominam jako jedne z najlepszych lat w moim życiu, tak dzięki znakomitym nauczycielom, jak i dzięki wspaniałym kolegom i zawartym z nimi wieloletnim przyjaźniom. Zdobyta wiedza i zaszczepione postawy życiowe owocowały przez całe moje życie.

Przesyłam Stowarzyszeniu Absolwentów dwa roczniki dziennika naszej klasy, które prowadziłam w latach 1945-1946. Są pisane i ozdabiane ręcznie na marnym papierze, ale są autentyczne, mogą więc stanowić obraz czasów w jakich powstawały. Leżały u mnie przez te wszystkie lata i myślę, że nadszedł czas, by zapoznać z nimi kolejne pokolenia. Maturę zdałam w roku 1949. Następnie ukończyłam w Poznaniu szkołę pielęgniarską. Losy zawodowe (nakaz pracy) rzuciły mnie do Olsztyna, a potem już z mężem zamieszkałam w Gdańsku, gdzie do emerytury pracowałam w wyuczonym zawodzie. Mamy trzy córki i trzy wnuczki. Kilka razy z mężem braliśmy udział w zjazdach absolwentów, niestety obecny stan zdrowia już na to nie pozwala.