Drewniak Jan

Jan Drewniak urodził się12 września 1927 roku w Jutrosinie w powiecie rawickim. Ojciec był urzędnikiem państwowym, pracował w Urzędzie Celnym. Jan Drewniak ukończył pięć klas szkoły powszechnej w Gdyni w 1939 roku.

W październiku tego roku, rodzina zmuszona jest przez władze niemieckie do opuszczenia Gdyni. Przyjeżdżają do Grodnicy w powiecie gostyńskim. Jan Drewniak w czasie wojny pracował tam jako parobek. W maju 1945 roku rozpoczyna naukę w Miejskim Koedukacyjnym Gimnazjum i Liceum w Gostyniu, mieszkając w konwikcie Księży Filipinów na Świętej Górze. W maju 1948 roku zdał maturę i 1 lipca 1948 r. został przyjęty do Zgromadzenia Oratorium św. Filipa Neri w Gostyniu, a następnie rozpoczął studium filozoficzno- teologiczne w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Święcenia Kapłańskie otrzymał 3 maja 1953 roku. Od 1949 r. należy do Kongregacji w Studziannie i tam pełni posługę jako kapłan, z przerwą w latach 1974- 1979, gdy przebywał w Genui, zaproszony tam do pracy przez Wizytatora Stolicy Apostolskiej.