Jankowiak Jerzy

Jerzy Jankowiak maturzysta z 1960 roku , studiował na Politechnice Poznańskiej,a następnie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu matematykę, uzyskując w 1966 roku tytuł magistra.

W latach 1966-1991 pracował w Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim jako nauczyciel matematyki, w tym 15 lat był zastępcą dyrektora. Pogłębiał swoja wiedzę na czterech studiach podyplomowych, otrzymał trzy nagrody Ministra Oświaty. Większość uczniów Jerzego Jankowiaka ukończyła studia wyższe, wśród nich prof. zwyczajny z dziedziny matematyki pracuje w Nowym Jorku. Żona Helena jest inżynierem rolnikiem, córka Aleksandra nauczycielką a syn Wojciech projektantem.