Lenartowicz Jerzy

Jerzy Lenartowicz urodził się 30 marca 1932 roku w Gostyniu. Naukę w Gimnazjum i Liceum rozpoczął we wrześniu 1945 r. a zakończył maturą w maju 1951 roku.

W tymże roku rozpoczął studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, które ukończył magisterium z historii u profesora Jana Pajewskiego w czerwcu 1956 roku. Po studiach otrzymał nakaz pracy w szkolnictwie MO, gdzie wykonywał swój zawód historyka w stopniu majora aż do emerytury w 1984 roku. Następnie pracował jako starszy wykładowca podstaw nauk politycznych w Akademii Medycznej w Warszawie do 1989 roku. Jerzy Lenartowicz jest czynnym członkiem Towarzystwa Miłośników Historii – Oddział PTH w Warszawie. Bibliotece Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu podarował i nadal przekazuje swoje pokaźne zbiory historyczne.