Krzywosądzki Michał

Urodziłem się 27 września 1923 roku w Nowym Tomyślu, w województwie poznańskim. Szkołę Powszechną ukończyłem w miejscu urodzenia. W roku 1936 rozpocząłem naukę w Prywatnym Koedukacyjnym Gimnazjum Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu.

Zamieszkałem w internacie klasztornym Ojców Filipinów na Świętej Górze. Do wybuchu wojny ukończyłem 3 klasy. W marcu 1945 roku przyjechałem do Gostynia na rekonesans w sprawie kontynuowania nauki w gimnazjum. Z uwagi na to, że internat o.o. Filipinów nie był otwarty, zamieszkałem prywatnie u p. Wyrwantowicz w Gostyniu przy ulicy Leszczyńskiej 41. Maturę zdałem 22 czerwca 1946 roku. W roku 1952 przeniosłem się do Warszawy, gdzie ukończyłem studia zaoczne na Uniwersytecie Warszawskim na wydziale prawa w zakresie zarządzania i administracji. W dniu 2 stycznia 1960 roku podjąłem pracę w Przedsiębiorstwie Międzynarodowych Przewozów Samochodowych „ Pekaes’’ w Warszawie. W tym przedsiębiorstwie przepracowałem ponad 30 lat aż do emerytury w 1988 roku. W latach 1970-1975 zostałem delegowany przez Ministerstwo Komunikacji do pracy w Przedstawicielstwie PKP i PKS przy Ambasadzie PRL w Berlinie. W latach 1978-1981 należałem do Grupy Ekspertów Europejskiej Komisji Gospodarczej przy ONZ. Grupa ta zajmowała się przewozami chłodniczymi artykułów łatwo psujących się i obradowała w Pałacu Narodów w Genewie. W latach 1981-1986 zostałem ponownie skierowany do podobnej placówki w Wiedniu, gdzie reprezentowałem interesy polskie. W roku 1983 zostałem odznaczony przez Radę Państwa Krzyżem Kawalerskim orderu Odrodzenia Polski.