Tuszyńska – Winiarczyk Aniela

Aniela Tuszyńska jest absolwentką Gimnazjum Liceum w Gostyniu z 1950 roku.

Urodziła się 13 lutego 1930 r. w Krobi, w rodzinie Władysława i Jadwigi Tuszyńskich. Naukę rozpoczęła w1935r. w Szkółce Parafialnej prowadzonej przez Siostry Elżbietanki, następnie kontynuowała w  Szkole Podstawowej w Krobi, do czasu okupacji ukończyła dwie klasy. Do 1942r. uczęszczała do  szkoły niemieckiej dla dzieci polskich. Aby nie wywieziono jej do Niemiec pracowała do końca wojny u Niemca -Schurmanna.  

 

Następnie przygotowywała się do egzaminu  wstępnego do Gimnazjum w Gostyniu. Po zdaniu matury w 1950 r. rozpoczęła studia na Uniwersytecie Poznańskim –Wydziale Rolnym i Leśnym. Ukończyła w 1955r. technologię rolno-spożywczą. Pracę rozpoczęła w Zakładach Przemysłu Cukierniczego ‘’Goplana’’  w Poznaniu, jako zastępca kierownika laboratorium. Po wyjściu za mąż  Aniela Tuszyńska-Winiarczyk  z rodziną wyprowadziła się do Rzepina, gdzie mąż objął stanowisko nadleśniczego. Aniela Tuszyńska podejmuje tam pracę w Liceum Ogólnokształcącym jako nauczycielka chemii, gdzie pracuje do emerytury. Dzieci, Małgorzata i Katarzyna ukończyły farmację, a syn Piotr Politechnikę Poznańską.