Praca w Zarządzie Stowarzyszenia

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów,
Wychowawców i Wychowanków
im.  ks. prof. Franciszka Olejniczaka -
„Omnes Unum Simus”

 poszukuje kandydatów do pracy
w
Zarządzie Stowarzyszenia

Zainteresowanie osoby prosimy o osobisty kontakt
z obecnym Zarządem

z poważaniem
Violetta Lewandowicz
przewodnicząca

Dodatkowe informacje