Turniej Absolwentów

15 Turniej Absolwentów

Zgłoszenia do turnieju oraz pytania można kierować do organizatora (SMS)
pod numer telefonu 603 702 382

Regulamin + lista

Dodatkowe informacje