Uwaga WALNE ZEBRANIE

Stowarzyszenie Absolwentów, Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum w Gostyniu im. Ks. Prof. Fr. Olejniczaka zaprasza wszystkich członków na WALNE ZEBRANIE sprawozdawcze, które odbędzie się w
terminie 09 marca 2013 o godzinie 11:00 w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu, ul. Wrocławska 10, 63-800 Gostyń.

Program zebrania:
1. Powitanie
2. Omówienie i przyjęcie w drodze uchwały dokumentów księgowych
3. Sprawozdanie merytoryczne
4. Absolutorium
5. Podjęcie uchwały dotyczącej polityki rachunkowości
6. Wolne głosy i wnioski

Zarząd Stowarzyszenia

Dodatkowe informacje